Tekirdağ F Tipi Cezaevi Görüşme Notları

tekirdag.png

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu faaliyetleri kapsamında 03.09.2015 tarihinde komisyon üyemiz Av. Eyyup Akıncı, 06.11.2015 tarihinde ise Komisyon üyelerimizden Av. Samet Beycioğlu, Av. M. İbrahim Asım Bilir ve Av. M. Ubeydullah İsmail Bilir Tekirdağ 2 Nolu T Tipi ile Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

03.09.2015 tarihli ziyarette, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde Adli suçlardan mahpus Tuncay MERT, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan siyasi mahpuslar İlhan TAŞBEY ve Doğan UÇAR ile görüşülmüştür.

Bu görüşmeler kapsamında bazı mahpuslar cezaevinde çok yalnız bırakıldıklarını ifade etmiş, daha sık ziyaret gerçekleştirilmesi ve kendilerine kaynak kitap gönderilmesini istemişlerdir.

Tuncay MERT, dosyasında cezaların içtiması uygulanmadığı için haksız olarak daha fazla cezaevinde tutulduğu hususunda yakınmada bulunulmuş bu hususla ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır.

06.11.2015 tarihli ziyarette ise, siyasi mahpuslardan İlhan Taşbey, Cebrail Tanrıkulu, Korhan Benlice, Bülent Pamuk, Doğan Uçar, Ömer Öztürk ve adli mahpuslardan Aydın Çetinkaya ve Tuncay Mert  ile görüşülmüştür.

Görüşmeler sırasında mahpusların cezaevi koşulları, sevk işlemler, mahrem eş görüşmesi, tedavi/sağlık işlemleri gibi konular üzerinde çeşitli şikayetleri ile genel hukuki, siyasi, güncel meseleler değerlendirilmiştir.

Görüşmelerde, insan hak ve özgürlükleri kapsamında uluslar arası sözleşmeler ve yerel ceza infaz kanunu ile sair mevzuat hükümleri çerçevesinde mahpuslara tanınması gereken dilekçe hakkı, tedavi ve sağlıklı yaşam hakkı, mahrem eş görüşmesi hakkı (maalesef insan onuruna aykırı olarak ödül yönetmeliğinde tanımlanmıştır) ve sevk talep işlemleri hususunda yaşanan sıkıntılar üzerinde durulmuştur.

Bu görüşmeler çerçevesinde ilgili konular üzerine mahpuslara hukuki yardım ve bilgilendirme yapılarak ziyaret işlemleri tamamlanmıştır.

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu